Инспекции на БАБХ

Инспекции на БАБХ насочени към обекти, които имат хладилно съхранение и внос на телешко или свинско месо трябва да очакват собствениците им. След случая с „Меком” Силистра, директорът на агенцията по безопасност на храните се разпореди за извършване на проверки на сродни обекти като превантивна мярка. Ключов момент при воденето на документацията е изрядният дневник […]

Continue Reading 0

ДПП Съхранение на храни и принципите FIFO и FEFO

Част от системата за самоконтрол е програмата за съхранение на храни Целта на програмата е осигуряване на условия за предлагане на безопасни храни и определяне на изисквания, параметри и инструкции. Основните принципи на програмата са FIFO и FEFO. Какво всъщност означава това? Ротация на хранителните стоки, които се приемат и предлагат в обекта. Превода е […]

Continue Reading 0

Диагностика на HACCP система

Диагностика на HACCP система или проверка на място на документацията по безопасност на храните Услугата е подходяща за: сезонни и постоянни ресторанти; заведения тип бърза закуска; магазини с топли точки и други търговски обекти с храни. Целта на услугата: Да подготви сезонния обект за работа по отношение на документацията; Да провери воденето на HACCP документацията […]

Continue Reading

Проверки от БАБХ

Инспекции на БАБХ насочени към обекти, които имат хладилно съхранение и внос на телешко или свинско месо трябва да очакват собствениците им. След случая с „Меком” Силистра, директорът на агенцията по безопасност на храните се разпореди за извършване на проверки на сродни обекти като превантивна мярка. Ключов момент при воденето на документацията е изрядният дневник […]

Continue Reading

Сертификация по стандарта за логистични дейности – IFS Logistics

Стандартът IFS Логистика (IFS Logistics) създаден, за да е да осигури безопасност на храните по цялата верига на доставки и е насочен към логистичните дейности. Сертификацията по този стандарт гарантира на търговските вериги, че доставяните от техните доставчици храни са безопасни за потребителите и по какъв начин те се третират в логистичната верига. Търговските вериги […]

Continue Reading

Рубиком ООД.