Абонамент

  • Актуализация на документацията при промени в законодателството;
  • Актуализация на документацията при промени в дейностите на обекта- промяна в Оборудването, в асортимента, в разпределението на помещенията;
  • Планиране на Годишна програма за обучение;
  • Онлайн обучение по темите в Годишната програма;
  • Документиране на обученията в протоколи.

Mobile  +359 888 397 413

Рубиком ООД.