Наръчници

Наръчник за управление на странични животински продукти (СЖП)

Наръчникът е предназначен за всички обекти, които работят с животински продукти, независимо дали имат отпадъци от животински произход (месни, млечни, рибни, яйчни и пчелни).

Състои се от:

  • процедура за управление на СЖП;
  • указания за наблюдение и контрол на дейностите;
  • записи, които се водят.

Наръчник за съставяне на годишен план за мониторинг в търговски и производствени обекти.

Наръчник за съставяне на годишен план за мониторинг за обект за бутилиране на минерални, трапезни и изворни води.

Наръчник за изчисляване на хранителна и енергийна стойност на храни и напитки.

Наръчник за дезинфекция на яйца.

Mobile  +359 888 397 413

Рубиком ООД.