Технологична документация

Изготвяне на технологична документация за обекти за производство на храни

Съгласно Закона за храни, чл. 12, ал.2, във всеки обект за производство на храни се изисква технологична документация (ТД) за групите продукти. Нашият екип е мултидисциплинарен и имаме опит в разработването на ТД за разнородни производства:

 • Технологична документация за минерални, изворни и трапезни води
 • Технологична документация за безалкохолни напитки
 • Технологична документация за млечни напитки
 • Технологична документация за трайни и нетрайни сладкарски изделия (пасти и торти, бисквити, мъфини, сурови барчета и десерти, сиропирани изделия- баклава, изделия от многолистно тесто- кроасани)
 • Технологична документация за халва
 • Технологична документация за хранителни добавки и екстракти
 • Технологична документация за замразени и сушени плодове и зеленчуци
 • Технологична документация за печене и пакетиране на ядки
 • Технологична документация за хляб и хлебни изделия
 • Технологична документация за закуски (банични изделия, закуски с мая)
 • Технологична документация за пържени изделия (мекици и пирожки)
 • Технологична документация за изделия от парено тесто (еклери)
 • Технологична документация за млечни продукти (кисело мляко, сирене, кашкавал, извара)
 • Технологична документация за кълнове от семена
 • Технологична документация за шоколадови изделия (бонбони, шоколади, шоколадови близалки)
 • Технологична документация за сладолед
 • Технологична документация за суши
 • Технологична документация за пакетирани, сухи продукти (пакетиране на варива, пакетиране на сурови ядки, пакетиране на сол, пакетиране на захар, пакетиране на лимец и брашно от лимец)
 • Технологична документация за студено пресовани масла
 • Технологична документация за пакетиране на билки и смеси- чай
 • Технологична документация за хранителни инградиенти 

Според Закон за храните чл. 12, ал.2 всеки производител на храни трябва да има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта. В една група могат да бъдат храни, които имат еднаква технология, но се различават по грамаж или са с различен аромат.

Оферта за пълен пакет документи за откриване на обект за производство на храни или напитки можете да заявите ТУК


Съгласно Наредба 1/ 2016 за хигиена на храните, всяка технологична документация трябва да има следните елементи:

ТЕХНОЛОГИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Република България     Фирма: ………………….

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА  ……………………. № ………./ ………г.Утвъждавам:……………………..
 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

/определение на продукта, включващо наименование, търговска марка, състава на изделието и предназначението й/

II. КЛАСИФИКАЦИЯ

/класификация на храните, като в едно ТД се включват храни, които се произвеждат от едни и същи суровини и технология/

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

/изисквания, които определят използваните суровини, добавки, подправки, опаковъчни и спомагателни материали/

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ

/здравно-хигиенни и качествени показатели и норми – органолептични, физико-химични, токсикологични, микробиологични и микологични, на които трябва да отговарят готовите продукти/

V. ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

/методи за вземане на проби от готовите продукти и методи за лабораторен анализ за определяне на показателите за качество и безопасност/

VI. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС

/представяне на технологичния процес с последователно описание на производствените етапи и процеси, факторите и условията за тяхното извършване/

VII. ОПАКОВАНЕ, ЕТИКЕТИРАНЕ И МАРКИРОВКА

/начин на опаковане, етикетиране и маркировка на готовите продукти/

VIII. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

/съхранение и транспорт на суровини, материали и готови храни и определяне на срока на трайност със специфични условия за съхранение и транспорт/

IX. ОПИСАНИЕ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

описание и ред за осъществяване на производствения контрол:

– входящ контрол на постъпващите в обекта суровини, опаковки и спомагателни материали;
– технологичен контрол на производствените етапи и процеси, които имат критично значение за осигуряване безопасността на готовите продукти;
– изходящ контрол на готовите продукти за съответствието им с показателите за безопасност

X.ДОКУМЕНТАЦИЯ

/документация, която трябва да придружава всяка произведена партида храна при предлагане на пазара/

 Приложение на образец на етикет, съгласно Наредба за етикетиране на храни и Регламент 1169/ 2011.
Всички технологични документации се вписват в регистър на ТД-тата, който има следния вид:
Регистър на произвежданите храни от фирма:
№ по ред Вид на храната

(по класификация)

 

Номер и дата на въвеждане на технологичната документация Дата на поредна редакция на технологичната документация Дата на прекратяване ползването на технологичната документация

Как се определя броя на технологичните документации в производствения обект?

Храните, които се произвеждат в обекта се групират според технологията им. В една технологична документация може да има неограничен брой артикули, които са с еднаква технология. В даден обект могат да се произвеждат 30 артикула, които да са в една ТД (напр. сладкарски изделия- торти), а може да се произвеждат и 2 артикула, но да бъдат в отделни ТД-та (напр. хляб и козунак).

Освен ТД за групите храни, производствените обект трябва да разработят HACCP планове с оценка и контрол на опасностите и програми с добри практики. Свържете се с нас за да ви предоставим повече информация!

Какво означава „дата на поредната редакция на технологичната документация“ в регистъра на произвежданите храни?

Произвеждайки един продукт, той може да претърпи промени- една суровина може да се замени с друга, да отпаднат или добавят други суровини, продукта да се пусне на пазара с различен грамаж, да се смени материала на опаковката му, да се промени технологичното оборудване и технологичните стъпки, условията на съхранение и срок на годност. Всички тези промени се отразяват в технологичната документация. Това не означава нов номер на ТД-то или нова дата, от която то влиза в сила. Това е нова версия на документа, отбелязана в регистъра с дата на редакцията. Една ТД може да бъде редактирана  неограничено, като всяка дата на промяната се записва в регистъра на произвежданите храни. Старите версии на документацията се управляват съгласно процедурата за управление на документи и записи.

В случай на въпроси- можете да се свържете с нас за повече информация!

Comments are closed.

Рубиком ООД.