Правна консултация по въпроси за храните

Нашият опит е свързан със съчетаване на юридическа дейност с експертни познания в сектора на храните, разбиране на динамиката, проблемите и възможностите, които са в сектора.

Основните области, в които са съсредоточени услугите ни:

 • Производство на храни;
 • Производство на напитки;
 • Бутилиране на минерални, изворни и трапезни води;
 • Производство на хранителни добавки;
 • Производство на материали в контакт с храни;
 • Търговия на едро и дребно с храни, напитки и хранителни добавки;
 • Обществено хранене.

Юридическата дейност на Рубиком е представляване и консултиране на български и чуждестранни компании по въпроси, свързани с производство и търговия на храни, напитки и хранителни добавки. Работим с клиенти от целия сектор на хранително- вкусовата промишленост- производители, логистични фирми, ресторанти, бързо хранене, кафенета, барове, супермаркети, складове за търговия на едро, хранителни магазини, био магазини.

Съветваме нашите клиенти по цял набор от въпроси:

 • Учредяване на дружества;
 • Подготовка на документация и регистрация на обекти в различни институции;
 • Консултации във връзка със сключване на договори, действие, изпълнение, неизпълнение и прекратяване на договори;
 • Осигуряване на безопасност на храните;
 • Етикетиране на храни и спазване на нормативните изисквания;
 • Здравни и хранителни претенции;
 • Авторско право, право на интелектуална собственост и индустриална собственост:
  • Проучване за идентичност и сходство на търговска марка, дизайн, изобретение;
  • Изготвяне на становища към даденото проучване;
  • Регистрация на търговска марка, изобретение, промишлен дизайн и географско означение;

Подбор на персонал.

Mobile  +359 899 13 72 45

Юниил ЕООД.