HACCP online обучение

Съгласно чл. 23, ал.1 от Закона за храните, във всеки производствен обект е необходимо да се осигури обучение на лицата, заети в производството, в съответствие с извършваните от тях дейности за спазването на хигиенните изисквания, правилата за добри практики и за прилагането на системата за управление на безопасността на храните.

HACCP online е подходящ за оператори в сектора с производство и търговия с храни, мениджъри, ръководители и членове на HACCP екипа. Курсът е изцяло online, може да се започне и завърши по всяко време и отнема не повече от 2 дни. Всяка тема има лекционна част, практически решен казус и тест. Веднага след завършване на курса, може да се изтегли сертификат за завършено обучение.

Повече информация за HACCP обучението може да видите тук.

Mobile  +359 888 397 413

Рубиком ООД.