Система за самоконтрол за обект плод- зеленчук

В момента тази услугата за download не се предлага. Моля, свържете се с нас, за предоставяне на оферта за разработване на системата за самоконтрол за плод зеленчук. Свалете пълния пакет документи, които се изискват от Агенцията по храните (бившото ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК) при регистрация на магазин за търговия с плодове и зеленчуци. Документацията включва програмите […]

Continue Reading 0

Изисквания при улов на живи, двучерупчести мекотели

Събирането на миди според законодателството е първично производство на храни и като част от хранителната верига, трябва да са определени и документирани изискванията към безопасността на процеса и да бъде направен анализ на опасностите. Според Закон за храните, HACCP системата е задължителна документация, която се разработва за да се оцени риска на всеки етап от […]

Continue Reading 0

Условия за отваряне на магазин за хранителни добавки

Как да регистрирам магазин за търговия с хранителни добавки е често срещан въпрос в практиката ни. Едно от действията, които трябва да се предприемат преди всички други, е да се определи асортимента на обекта. Това е важно във връзка с условията, които трябва да се поддържат при продажбата и съхранението на добавките. Например, ако производителя […]

Continue Reading 0

Система за самоконтрол в зоомагазин

Изготвяне на системи за самоконтрол за магазини за животни Първата реакция е, че такава система е излишна в зоомагазините. Поглеждайки в българското законодателство обаче, се вижда, че храните за домашните любимци и хуманните условия при продажба на животните, подлежат на контрол. Именно в това се състоят добрите практики в тази документация, да определят изискванията към […]

Continue Reading 0

Оптимизиране на записите в хранителния магазин

Системата за самоконтрол е задължителна документация в обектите за търговия с храни. Собственикът сам определя контрола на храните в обекта, имайки в предвид действащото законодателство. Много често документацията в тези обекти е застинала във времето. Как всъщност може да бъде едновременно полезна и да се развива? Като се ползват точните документи в точния им вид. […]

Continue Reading 0

Рубиком ООД.