Author Archive | Bogdana Mateva

Процедура при COVID-19

Във връзка с извънредната епидемична обстановка е необходимо собствениците на ресторанти, заведения за бързо хранене, кафенета, сладкарници и др., които имат площи на открито и са възобновили дейността си, да отговорят на някои изисквания. Бизнес операторите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в Заповеди № […]

Continue Reading 0

HACCP за пералня- част от новите изисквания към обектите

Разработване на HACCP за перални услуги, тел.: 0888 397413 Програми с добри производствени практики за пералня трябва да има във всяко перално стопанство- това са част от изискванията на Министерството на здравеопазването, обособени в нова наредба. Условието се отнася за: пералня към хотел, болница, студентско общежитие, детска градина, социален дом, индивидуални перални на самообслужване и […]

Continue Reading 0

Процедура с мониторингова програма за намаляване на нивата на акриламид

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2158 за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти засяга всички ресторанти, пекарни за производство на тестени закуски и хляб, фурни, производители на кафе. За да отговори на изискваниятана регламента, документацията по безопасност на храните- HACCP, трябва да допълни с процедура […]

Continue Reading 0

Чуждестранна кухня- ресторант, бързо хранене

В монотонното ни ежедневие често си мечтаем за нещо различно, екзотично. Най-лесният начин за това е да направим едно кулинарно пътешествие в Близкия или Далечния изток, Америка, Европа или някъде другаде. Френска, италианска, испанска, скандинавска, гръцка, арменска, тайландска, китайска, арабска, индийска, мексиканска кухня- изборът на дестинации е огромен! Ако бизнес идеите ви са свързани с […]

Continue Reading 0

Изисквания към склад за фуражи

За храните на животните и обектите за производство и търговия също има не малко нормативна база и изисквания. Ето какви са те: Какви са необходими документи при регистрация на склад за фуражи: Заявление по образец.Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ.Договор с лицето, определено като отговорно за обекта.Документ за […]

Continue Reading 0

Рубиком ООД.