Author Archive | Bogdana Mateva

HACCP за пералня- част от новите изисквания към обектите

Разработване на HACCP за перални услуги, тел.: 0888 397413 Програми с добри производствени практики за пералня трябва да има във всяко перално стопанство- това са част от изискванията на Министерството на здравеопазването, обособени в нова наредба. Условието се отнася за: пералня към хотел, болница, студентско общежитие, детска градина, социален дом, индивидуални перални на самообслужване и […]

Continue Reading 0

Защо онлайн обучение „НАССР система за преработка на месо”?

НАССР е система за управление на безопасността на храните, която е от съществено значение за всички успешни предприятия в хранителната промишленост. Разработването, въвеждането и поддържането на тази система е особено важно при преработката на месо. НАССР системата е най-лесно достъпният начин за производство на безвредни месни продукти. Нейното правилно функциониране  спестява на производителите значителни средства, […]

Continue Reading 0

Как да открия бърза закуска?

Има пет стъпки, които трябва да направите преди да отворите вашето заведение за бързо хранене: Регистрация на фирма в Търговския регистър. Избор на подходящ обект. Това зависи от капацитета, както и от дейностите, които ще бъдат извършвани. Трябва да имате обособени: работна зона/помещение, където ще бъдат разположени топлинните уреди, хладилниците и рафтовете за съхранение на […]

Continue Reading 0

HACCP

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (haccp)        Внедряването, прилагането и поддържането на система за управление на безопасността на храните (HACCP система) е законово изискване съгласно Закона за храните, чл. 18. HACCP системата е набор от документи за производители на храни, който се състои от програми с добри производствени и хигиенни практики (система за самоконтрол) […]

Continue Reading

HACCP в месопреработването – курс

HACCP в месопреработването- практически опит и работещи решения за малкия бизнес За кого е преназначен? Курсът е насочен към настоящи и бъдещи представители на малкия бизнес за преработка на месо и търговски обекти за месо, които искат да разширят дейността си. Целта е да се представи по достъпен начин поддържането на системата за безопасност на […]

Continue Reading 0

Рубиком ООД.