Защо онлайн обучение „НАССР система за преработка на месо”?

НАССР е система за управление на безопасността на храните, която е от съществено значение за всички успешни предприятия в хранителната промишленост. Разработването, въвеждането и поддържането на тази система е особено важно при преработката на месо. НАССР системата е най-лесно достъпният начин за производство на безвредни месни продукти. Нейното правилно функциониране  спестява на производителите значителни средства, осъществявайки постоянен превантивен контрол по време на технологичния процес като по  този начин се предотвратява възможността за производство на готова продукция, вредна за здравето на потребителите.

Онлайн обучението „НАССР система за преработка на месо” е създадено за:

  • настоящите и бъдещите собственици и управители на малки месопреработвателни предприятия и месарски магазини, които искат да разширят дейността си;
  • работниците и служителите в обектите за преработка на месо.

Със създаването на този курс целим да споделим нашия дългогодишен опит в прилагането на законодателството в хранителната индустрия и в частност в месопреработвателния бранш и да предложим работещи решения за оптимизиране на дейностите в малките обекти.

Лицата, преминали обучението придобиват знанията, необходими за:

  • разработване на добрите практики- производствени, хигиенни и търговски;
  • извършване на анализ и контрол на опасностите във всеки етап от производството и създаване на НАССР план;
  • внедряване и поддържане на цялостната НАССР система;
  • водене на необходимите записи;
  • проверка на ефективността на системата.

Онлайн платформата ви осигурява:

  • постоянен достъп до обучението в подходящ за вас час от денонощието от всяка точка на света;
  • преминаване през темите с вашето темпо с възможност за повторение.

Вижте повече за онлайн обучението: „НАССР система за преработка на месо

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
15 × 13 =


Юниил ЕООД.