Търговски обекти

 

Важно за обекта и изисквания за стартиране
или
каква е процедурата за откриване и експлоатация на търговски обект?

 1. Регистрация на фирма. За да започнете дейност, трябва да имате фирма, с която да регистрирате хранителния магазин. Това може да бъде действаща или новосъздадена фирма.
 2. Установяване на обект за развиваната дейност- според обекта това може да е помещение, търговско място или МПС. Може да регистрирате хранителен магазин с разнообразни дейности- само търговия с хранителни стоки; приготвяне на храни на място с топла точка; кулинарен магазин; печене на хляб и тестени изделия; приготвяне на топли напитки и фрешове; биомагазин. В зависимост от това, е нужно обекта да отговаря на определени изисквания.
 3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на обекта ( Акт 16) (за стационарен, масивен обект).
 4. Сключване на договор за обекта или закупуване, ако обекта не е собствен.
 5. Отремонтиране (при нужда) и оборудване.
 6. Когато обектът е готов за работа- обзаведен и ремонтиран, се подават документите за регистрация в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Подава се заявление за регистрация на обект и списък с групите храни, с които ще се работи.
 7. Персоналът трябва да има здравни книжки.
 8. В срок от 30 дни, инспектори ще дойдат на място в обекта да проверят условията в него и документацията по безопасност на храните- системата за самоконтрол. Оставят протокол, с който може да се започне работа. След проверката инспекторите оставят протокол, с който обекта може да  започне работа. До 15 дни се издава и официалното Удостоверение за регистрация на обекта.
 9. Следва деклариране на работното време на обекта в общината.
 10. Деклариране на работно време в съответната община и разрешение, ако се работи с удължено работно време.
 11. Регистрация на касов апарат.
 12. Разрешение от общината, в случай, че се ползва тротоарна площ.
 13. Заверка на везна в Института по метрология- само ако везната не е в гаранционен срок.
 14. Договор с ДДД фирма- борба с вредителите.
 15. Договор със Служба трудова медицина (ако в обекта работи само управителя не е необходим)

Процедурата по регистрацията на търговски обект е еднократна и важи до преустановяване на дейността на обекта. Максималния срок за регистрация на магазин за хранителни стоки от подаване на заявление в БАБХ до регистрация е 30 дни.

Услуги на Юниил при регистрация на обект за търговия с храни и напитки:

 1. Консултация във връзка с регистрацията – вид на търговския обект; храни, които могат да се продават; изискване към оборудване, съхранение и предлагане на храни.
 2. Запознаване с изискванията към търговския обект- брой помещения, санитарен възел, мивки, площ и височина на обекта, оборудване и обзавеждане.
 3. Подготовка и подаване на Заявление за регистрация на обекта и Списък с групите храни в БАБХ.
 4. Разработване на система за самоконтрол (ССК) или програми с добри хигиенни и търговски практики (ДХП, ДТП) с HACCP/ ХАСЕП процедури
 5. Подготовка и подаване на всички документи за деклариране на работно време в съответната община.
 6. Неограничена консултация при водене на документацията и възникване на казуси.

Какво е нужно за да продажба на алкохол и цигари?

При търговия с алкохол вече не се изисква издаването на акциз за търговския обект.

При търговия с тютюневи изделия е нужно разрешение от регионалната митническа служба. Разрешителното е еднократна процедура, без такси: регистрационна, месечна или годишна. Подава се искане, след което се преминава към проверка на обекта, която цели да установи дали обекта не в близост до училища, детски градини и разположението на тютюневите изделия- обособено място, отделно от хранителните  стоки. Юридическото лице не е задължително да е регистрирано по ДДС.

Mobile  +359 899 13 72 45

Юниил ЕООД.