HACCP в месопреработването – курс

HACCP в месопреработването- практически опит и работещи решения за малкия бизнес

За кого е преназначен?

Курсът е насочен към настоящи и бъдещи представители на малкия бизнес за преработка на месо и търговски обекти за месо, които искат да разширят дейността си. Целта е да се представи по достъпен начин поддържането на системата за безопасност на храните (HACCP) и воденето на записите към нея.

Лицата преминали обучението придобиват знания за разработване, внедряване и поддържане на HACCP система и представянето й пред контролните органи. Курсът завършва с издаването на HACCP сертификат- отговор на изискването на Закона за храните, чл. 23, ал.3 за обучение на всяко лице в производството и търговия с храни.

Курсът дава отговор на въпроси от практиката, които често сме получавали като консултанти, както от обекти, които сега започват, така и от тези, с дългогодишна практика.

Защо го организираме?

Всъщност, изискването за внедрена HACCP система в обектите за производство на храни е от 2006г. От тогава до сега нашият екип е натрупал практически опит в обекти в хранителната индустрия и месопреработвателния бранш. Искаме да споделим опит и работещи решения отговарящи на законодателството за да оптимизираме дейностите в малките обекти. Вярваме, че с внасянето на повече светлина по темата, процесите могат да се извършват по- организирано, без да бъдат в тежест на малкия бизнес и персонала му.

Ентусиасти обучители:

д-р Елена Ганова– ветеринарен лекар с над 13 годишен опит в управлението и мониторинга на процесите в обекти за производство на месни продукти.

инж. технолог Богдана Матева – завършила УХТ, над 15г. стаж в безопасността на храните.

Кога и къде: 17 Март 2018 (събота), гр. София, ул. Голаш 18

Продължителност: 10:00- 12:00 ч. и 13:00- 16:00ч.

Такса за участие: 90лв/ участник

Плащанията се извършват авансово, по банков път или PayPal до 5 дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена фактура.

Един курс- реални решения в месопреработването за малкия бизнес!

Програма на курс HACCP в месопреработването

Модул I (10:00- 12:00ч.)

 1. Преглед на нормативните изисквания с насоченост към месопреработката.
 2. Програми с добри хигиенни практики:
 • сграда и помещения- представяне на схема на примерен обект, нужни помещения и разположението им;
 • оборудване и инвентар- изисквания към оборудване, най- често използван инвентар;
 • входящ контрол на суровини и спомагателни материали, дезинфекционни и почистващи препарати;
 • съхранение на суровини и спомагателни материали, готов продукт, дезинфекционни и почистващи препарати;
 • хигиена на персонала- подготовка за работа и дейности по време на работа;
 • чистота на контактните с храни повърхности;
 • хигиена в работните, складовите и битово-санитарните помещения;
 • обратна връзка и проследимост, изтегляне от пазара;
 • управление на отпадъци- ежедневно и ежеседмично почистване, видове отпадъци и управлението им;
 • обучение на персонала- определяне на теми и отговорни лица;
 • контрол на питейната вода и лед;
 • борба с вредители- мерки, които се вземат за борба с насекоми, гризачи и др.

В края на всяка програма ще се дискутират записите към съответните програми- кой, кога, какво, как и колко често е нужно да се водят.

Модул II (13:00- 15:00ч.)

 1. HACCP принципи
 • сформиране на НАССР екип.
 • описание на продуктите и определяне на предназначението на продукта, целеви групи потребители
 • построяване диаграма на технологичните потоци.
 • анализ на опасностите в процесите.
 • определяне на критичните контролни точки (ККТ), критичните граници, мониторинг на ККТ, коригиращи действия при установяване на несъответствия.
 • верификация – проверка, че системата работи ефективно.
 • записи при прилагане на НАССР.

Модул III (15:00- 16:00ч.)

 1. Казуси с практическа насоченост.
 2. Въпроси, отговори, дискусия.

Може да зъвършите курс HACCP в месопреработването- практически опит и работещи решения за малкия бизнес онлайн на този линк

Регистрация за участие в курс "HACCP в месопреработването" - 24 Март 2018, гр. София, ул. Голаш 18

 

Верификация

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
25 − 14 =


Рубиком ООД.