Обекти за обществено хранене

Каква е процедурата за регистрация на обект за обществено хранене?

 1. Установяване на обект за развиване на дейността- помещение, МПС тип каравана или определено място. Може да регистрирате обект за обществено хранене с разнообразни дейности- ресторант, бързо хранене, бистро, пицария, закусвалня, кафе- сладкарница, протеинов бар, кетъринг, bar& dinner, бирария, смути бар.
 2. Сключване на договор за обекта или закупуване, ако не е собствен.

Ремонтни дейности или освежаване (при нужда) и оборудване. Когато обектът е отремонтиран, оборудван и готов за работа, се подават документите за регистрация към ОДБХ.

 1. Подаване на заявление за регистрация на обект в областната дирекция по безопасност на храните- ОДБХ (това е бившето ХЕИ, РИОКОЗ, ДВКС) и списък с групите храни, които ще се приготвят и предлагат.
 2. В срок до 30 дни от подаване на документите, инспектори ще дойдат на място в обекта да проверят условията за предлагане на храни и НАССР документацията по безопасност на храните. Оставят протокол, с който може да се започне работа.
 3. До 15 дни се издава и официалното Удостоверение за регистрация на обекта.
 4. Обектът декларира работно време в съответната община.
 5. Преминава през процедура за категоризация.
 6. Договор с Трудова медицина (при назначен персонал)
 7. Договор с ДДД фирма (фирма за борба с вредителите)
 8. Досие пожарна безопасност
 9. Счетоводство

Процедурата е еднократна и важи до преустановяване на дейността на обекта. Максималния срок за регистрация на обект за обществено хранене от подаване на документи в БАБХ до регистрация е 30 дни.

Mobile  +359 888 397 413

Услуги на Рубиком при регистрация на обект за обществено хранене:

 1. Регистрация на фирма, в случай, че няма регистрирана такава. Консултация за формата на юридическото лице (ООД, ЕООД, ЕТ…).
 2. Консултация във връзка с регистрацията- храни, които могат да се приготвят в обекта; изискване към оборудване, приготвяне и съхранение на храни.
 3. Запознаване с изискванията към обекта- разпределение на помещенията в обекта, санитарен филтър- тоалетна, съблекалня, стая за почивка на персонал, мивки, площ и височина на обекта, разположение на оборудването.
 4. Подготовка и подаване на Заявление за регистрация на обекта и Списък с групите храни в БАБХ.
 5. Разработване на HACCP/ ХАСЕП система, състояща се от програми с добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) и HACCP/ ХАСЕП план с анализ на опасностите и оценка на риска при производство на храни.
 6. HACCP обучение със сертификат за завършен курс.
 7. Подготвяне и подаване на всички документи за деклариране на работно време в съответната община.
 8. Подготвяне и подаване на всички документи за категоризация на обекта.
 9. Неограничена консултация при водене на документацията и възникване на казуси.
 10. Счетоводни и юридически услуги.

 

Рубиком ООД.