HACCP в детска градина

Изискването за внедряване на система за управление безопасността на храните и спазването  принципите на НАССР (ХАСЕП) датира още от далечната 2002г. HACCP е превантивна система, създадена да осигури безопасност на храните чрез анализ и контрол на всички критични опасности, във всяка стъпка на процеса. Чрез водене на записите и спазване на принципите на HACCP се […]

Continue Reading 0

Как да отворя каравана за бързо хранене?

Една нова тенденция, идваща от Америка, са караваните за бързо хранене. Предимството им е, че осигуряват мобилност – с тях можете да посещавате места, където се събират големи групи хора, организирани събития, празници и т.н. Друг голям плюс  на караваните е, че не изискват големи инвестиции и осигуряват бърза възвръщаемост на вложените средства. Необходима документация […]

Continue Reading 0

10 основни грешки при осъществяване на самоконтрол в ресторантa (част 1)

За откриване на ресторант е необходимо в обекта да бъде внедрена, прилагана и поддържана система за самоконтрол, както и НАССР. Разработването на добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП) е наложен метод да се представят изискванията към обекта и дейностите, които ще се извършват в него. Но дори във вече внедрени и действащи […]

Continue Reading 0

Европейско решение за по- гъвкави условия при производство на занаятчийско сирене и млечни продукти

Производството на продукти от животински произход винаги е било свързано с по- висок контрол и изисквания в сравнение с останалите. Европейската комисия прие  Ръководство за добри хигиенни практики, които значително облекчават и конкретизират условията и документацията, която трябва да се поддържа в обектите. Фермерите и занаятчиите, регистрирани съгласно Наредба 26 за директните доставки, за производство […]

Continue Reading 0

Хранителни претенции

На пазара все повече се предлагат храни с обявени хранителни или здравни претенции. Това е част от безопасността на храните, за която в момента не се говори много, но с развитието на т. нар. „функционални храни“ ще бъде все по- актуална. Хранителната претенция се обозначава в проекто етикета на технологичната документация на продукта и в […]

Continue Reading 0

Рубиком ООД.