Archive | Последни новини

Новини в областта на Хранително вкусовата промишленост и Българска агенция по безопасност на храните.

Процедура при COVID-19

Във връзка с извънредната епидемична обстановка е необходимо собствениците на ресторанти, заведения за бързо хранене, кафенета, сладкарници и др., които имат площи на открито и са възобновили дейността си, да отговорят на някои изисквания. Бизнес операторите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в Заповеди № […]

Continue Reading 0

Процедура с мониторингова програма за намаляване на нивата на акриламид

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2158 за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти засяга всички ресторанти, пекарни за производство на тестени закуски и хляб, фурни, производители на кафе. За да отговори на изискваниятана регламента, документацията по безопасност на храните- HACCP, трябва да допълни с процедура […]

Continue Reading 0

Чуждестранна кухня- ресторант, бързо хранене

В монотонното ни ежедневие често си мечтаем за нещо различно, екзотично. Най-лесният начин за това е да направим едно кулинарно пътешествие в Близкия или Далечния изток, Америка, Европа или някъде другаде. Френска, италианска, испанска, скандинавска, гръцка, арменска, тайландска, китайска, арабска, индийска, мексиканска кухня- изборът на дестинации е огромен! Ако бизнес идеите ви са свързани с […]

Continue Reading 0

Изисквания към склад за фуражи

За храните на животните и обектите за производство и търговия също има не малко нормативна база и изисквания. Ето какви са те: Какви са необходими документи при регистрация на склад за фуражи: Заявление по образец.Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ.Договор с лицето, определено като отговорно за обекта.Документ за […]

Continue Reading 0

Директни продажби на фермерски продукти

Все по- голямо става търсенето на продукти, които идват директно от фермата. Потребителите се стремят да скъсят веригата от преработватели и търговци, през която преминават стоките, за да стигнат до тях. Затова нараства и популярността на фермерските пазари, които скъсяват дистанцията и осъществяват пряк контакт между производителите и клиентите. Ако отглеждате пчели, кокошки, пъдпъдъци, зайци, […]

Continue Reading 0

Рубиком ООД.