10 основни грешки при осъществяване на самоконтрол в ресторантa (част 1)

За откриване на ресторант е необходимо в обекта да бъде внедрена, прилагана и поддържана система за самоконтрол, както и НАССР. Разработването на добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП) е наложен метод да се представят изискванията към обекта и дейностите, които ще се извършват в него. Но дори във вече внедрени и действащи […]

Continue Reading 0

Европейско решение за по- гъвкави условия при производство на занаятчийско сирене и млечни продукти

Производството на продукти от животински произход винаги е било свързано с по- висок контрол и изисквания в сравнение с останалите. Европейската комисия прие  Ръководство за добри хигиенни практики, които значително облекчават и конкретизират условията и документацията, която трябва да се поддържа в обектите. Фермерите и занаятчиите, регистрирани съгласно Наредба 26 за директните доставки, за производство […]

Continue Reading 0

Хранителни претенции

На пазара все повече се предлагат храни с обявени хранителни или здравни претенции. Това е част от безопасността на храните, за която в момента не се говори много, но с развитието на т. нар. „функционални храни“ ще бъде все по- актуална. Хранителната претенция се обозначава в проекто етикета на технологичната документация на продукта и в […]

Continue Reading 0

Без добавени захари в плодовите сокове

На 28 април 2015г. изтича 18 месечният срок, в който производителите трябва да спрат добавянето на захар към плодови сокове. От тази дата, всички плодови сокове на пазара ще съдържат само захарите, които са от свежите или замразени плодове, вложени в напитката. Важно е да се отбележи, че и към продуктите, които се използват за […]

Continue Reading 0

Изисквания при улов на живи, двучерупчести мекотели

Събирането на миди според законодателството е първично производство на храни и като част от хранителната верига, трябва да са определени и документирани изискванията към безопасността на процеса и да бъде направен анализ на опасностите. Според Закон за храните, HACCP системата е задължителна документация, която се разработва за да се оцени риска на всеки етап от […]

Continue Reading 0

Рубиком ООД.