НАССР система за преработка на месо

HACCP в месопреработването- практически опит и работещи решения за малкия бизнес (онлайн курс)

За кого е преназначен:

Курсът е насочен към настоящи и бъдещи представители на малкия бизнес за преработка на месо и търговски обекти за месо, които искат да разширят дейността си. Целта е да се представи по достъпен начин поддържането на системата за безопасност на храните (HACCP) и воденето на записите към нея.

Лицата преминали обучението придобиват знания за разработване, внедряване и поддържане на HACCP система и представянето й пред контролните органи. Курсът завършва с издаването на HACCP сертификат- отговор на изискването на Закона за храните, чл. 23, ал.3 за обучение на всяко лице в производството и търговия с храни.

Семинарът дава отговор на въпроси от практиката, които често сме получавали като консултанти, както от обекти, които сега започват, така и от тези, с дългогодишна практика.

Защо го създадохме?

Всъщност, изискването за внедрена HACCP система в обектите за производство на храни е от 2006г. От тогава до сега нашият екип е натрупал практически опит в обекти в хранителната индустрия и месопреработвателния бранш. Искаме да споделим опит и работещи решения отговарящи на законодателството за да оптимизираме дейностите в малките обекти. Вярваме, че с внасянето на повече светлина по темата, процесите могат да се извършват по- организирано, без да бъдат в тежест на малкия бизнес и персонала му.

Ентусиасти автори:

д-р Елена Ганова- ветеринарен лекар с над 13 годишен опит в управлението и мониторинга на процесите в обекти за производство на месни продукти.

инж. технолог Богдана Матева- завършила УХТ, над 15г. стаж в безопасността на храните.

Защо онлайн:

Това е начинът, по който ще може да имате достъп до обучението 24/7, да се връщате там, където имате нужда и да преминавате през темите с вашето темпо. Платформата е достъпна от всяка точка на света, през мобилен телефон, таблет, лаптоп, компютър. Доста по функционално от традиционния курс, нали?

Програма на обучението:

НАССР система в малкото предприятие за преработка на месо

  1. Какво представлява НАССР? – кратка история, въведение, принципи.
  2. Изисквания към обектите за – добри хигиенни и производствени практики.

2.1 Изисквания към сгради, помещения и технологично оборудване;

2.2 Изисквания към хигиената;

2.3 Изисквания към доставчиците;

2.4 Изисквания към условията на съхранение;

2.5 Изисквания към личната хигиена на персонала и посетителите;

2.6 Изисквания към обучението на персонала;

2.7 Изисквания към управлението на отпадъците;

2.8 Изисквания към питейна вода и лед;

2.9 Изисквания към транспорта на готова продукция;

2.10 Изисквания към изтегляне на продукт и бракуване. Проследимост;

2.11 Изисквания към безопасността на готовата продукция и технологичната хигиена;

2.12 Изисквания към борба с вредителите.

  1. Сформиране на екип, отговорен за безопасността на храните. Определяне характеристиките на хранителните продукти.
  2. Съставяне на диаграма на технологичния процес в обекта и проверяването й на място.
  3. Анализ на опасностите при производство, съхранение или търговия с храни.
  4. Определяне на ККТ на 4 етапа- дърво на решенията.
  5. Определяне на критичните граници, мониторинг, отговорни лица и коригиращи действия.
  6. Процедура по верификация на HACCP система
  7. Процедура по вътрешен одит на HACCP система
  8. Процедура за управление на записи и документи.

Един курс- реални решения в месопреработването за малкия бизнес!

Цена:
140 лева. Може да се плати от този линк.

Регистрация за HACCP курс онлайн