Tag Archives | Регистрация

Изисквания към склад за фуражи

За храните на животните и обектите за производство и търговия също има не малко нормативна база и изисквания. Ето какви са те: Какви са необходими документи при регистрация на склад за фуражи: Заявление по образец.Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ.Договор с лицето, определено като отговорно за обекта.Документ за […]

Continue Reading 0

Директни продажби на фермерски продукти

Все по- голямо става търсенето на продукти, които идват директно от фермата. Потребителите се стремят да скъсят веригата от преработватели и търговци, през която преминават стоките, за да стигнат до тях. Затова нараства и популярността на фермерските пазари, които скъсяват дистанцията и осъществяват пряк контакт между производителите и клиентите. Ако отглеждате пчели, кокошки, пъдпъдъци, зайци, […]

Continue Reading 0

Как да отворя БИО магазин- изисквания

В последните години се наблюдава тенденция за увеличаване стремежа на хората към здравословно хранене. Потребителите са готови да плащат повече за продукти без пестициди, хербициди, хормони, антибиотици и други химикали, съдържащите се в храните от конвенционално производство. Щандовете с плодове и зеленчуци от биологично земеделие в супермаркетите стават все по- големи, нараства и броят на […]

Continue Reading 0

Как да отворя джелатерия?

В последните години нараства броят на хората, които не се влияят от скъпите реклами и лъскавите опаковки, а обръщат внимание на качествените съставки на храните. По тази причина тенденция е увеличаване на продажбите на био-, фермерски и занаятчийски продукти, които са произведени с грижа за здравето на потребителите. Клиентите все повече предпочитат да платят по- […]

Continue Reading 2

Рубиком- бързи и професионални услуги

Нашите услуги в ХВП Ние сме екип, който има стаж в производството на храни и поддържането на документацията в търговски и производствени обекти. При регистрация на обект за производство на храна или ресторант, заведение за бързо хранене, бързо и професионално изготвяме технологична документация, добри производствени и хигиенни практики, внедряване на HACCP (хасеп). Имаме богат опит […]

Continue Reading

Рубиком ООД.