Рубиком- бързи и професионални услуги

Нашите услуги в ХВП

Ние сме екип, който има стаж в производството на храни и поддържането на документацията в търговски и производствени обекти. При регистрация на обект за производство на храна или ресторант, заведение за бързо хранене, бързо и професионално изготвяме технологична документация, добри производствени и хигиенни практики, внедряване на HACCP (хасеп). Имаме богат опит в изготвяне на документи, нужни за отваряне на хранителен магазин– добри търговски и хигиенни практики, обединени в система за самоконтрол.
Този сайт е направен с идеята да помага на производителите на хранителни продукти и търговците, като дава съвети, информация и консултации за всички документи, които се изискват при търговията и производство на хранителни продукти. В сайта hvpdocs.com има и много свободна информация, примери и образци, които може да ползвате при откриването на Вашия магазин, склад или производство на храни.
Защо го правим?
В интернет пространството има множество сайтове, които предлагат услуги за разработване на документи за ХВП- HACCP (хасеп), добри практики, технологични документации, документи във връзка с безопасните условия на труд, управление на отпадъците, регистрации и т.н. Сред тях има колеги, които си разбират от работата, но и много, които се възползват от тези изисквания без да предлагат качествена услуга. Няма как да разбирате от всичко, но ако има кой да Ви даде ясна и професионална консултация, занапред можете да се справите без софтуери в поддържането на документацията. Даваме богата база данни в уеб сайта. Работим бързо и качествено, защото знаем колко много са изискванията и институциите, които следят за тях, за противоречията помежду им, които на моменти объркват производителя и търговеца и колко трудно е да си в час с всички тях и последните им изменения.
Тук в сайта ще намерите богата библиотека от законодателството в хранително- вкусовата промишленост, бланки и шаблони за изпълнения на изискванията на проверяващите институции, а ако нещо не Ви е ясно, можете да се свържете с нас. Ще Ви отговорим възможно най- бързо!
След като ще разискваме документацията за производство и търговия на храни, трябва да уточним какво е ХРАНА според Закона за храните.
Храна- това е всяко вещество или продукт, което е предназначено за консумация от човек или може да бъде използвано за консумация. Храна са и дъвката и напитките и водата (ВиК и бутилирана), достигнала до крайния потребител. Не са храна: фуражите, растенията преди реколта, тютюна и изделия от него, лекарства и наркотични вещества.

, , , ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.