Archive | Сертификации

Сертификационни и регистрационни услуги

Сертификация по стандарта за логистични дейности – IFS Logistics

Стандартът IFS Логистика (IFS Logistics) създаден, за да е да осигури безопасност на храните по цялата верига на доставки и е насочен към логистичните дейности. Сертификацията по този стандарт гарантира на търговските вериги, че доставяните от техните доставчици храни са безопасни за потребителите и по какъв начин те се третират в логистичната верига. Търговските вериги […]

Continue Reading

Ползите от сертификация по Международния стандарт за храните

IFS Food стандартът е международно признат и е създаден, за да гарантира, че IFS-сертифицираните компании могат да доставят продукти, които съответстват на определените от техните клиенти продуктови спецификации, както и да осигури непрекъснатото производство и пакетиране на  храни, които да гарантират безопасност и качество за потребителите. Международният стандарт за храните е насочен към производителите, които произвеждат под […]

Continue Reading

Рубиком ООД.