Сертификация по стандарта за логистични дейности – IFS Logistics

Стандартът IFS Логистика (IFS Logistics) създаден, за да е да осигури безопасност на храните по цялата верига на доставки и е насочен към логистичните дейности. Сертификацията по този стандарт гарантира на търговските вериги, че доставяните от техните доставчици храни са безопасни за потребителите и по какъв начин те се третират в логистичната верига.

Търговските вериги се нуждаят от сигурност, че продукцията, която те закупуват е транспортирана, складирана и обработена в съответствие с установените спецификации за опазване на качеството и безопасността.

IFS Logistics се отнася за всички логистични дейности за хранителни и нехранителни продукти, като транспортиране, съхранение, разпределение, товарене и разтоварване и т.н. Той е приложим за всички видове транспорт и за всички състояния на храните.

IFS Logistics се отнася за логистика, извършвана от дружествата, които  имат физически контакт с вече опаковани продукти. Ако компанията извършва сама логистиката на свите продукти, тя е включена в стандарта IFS Food, в раздела за транспорт и съхранение. Когато логистичните дейности не се правят от самата фирмата производител, а от подизпълнител, се прилага стандартът IFS Logistics.

 Стандартът IFS Logistics набира бързо световна популярност и съвсем скоро за доставчиците на хипермаркетите в България ще им бъде необходимо да се сертифицират по него. Ако Вие сте независим доставчик на логистични услуги или брокер и/или вносител на хранителни продукти, разполагащ със собствени складове и други съоръжения, Вие също трябва да спазвате тези разпоредби.

Валидността на сертификата е 12 месеца, след което се извършва контролен одит. В момента актуална е версия 2 на стандарта IFS Logistics.

Comments are closed.

Рубиком ООД.