Ползите от сертификация по Международния стандарт за храните

IFS Food стандартът е международно признат и е създаден, за да гарантира, че IFS-сертифицираните компании могат да доставят продукти, които съответстват на определените от техните клиенти продуктови спецификации, както и да осигури непрекъснатото производство и пакетиране на  храни, които да гарантират безопасност и качество за потребителите.

Международният стандарт за храните е насочен към производителите, които произвеждат под т.нар. „частни” търговски марки (Private labels) и да даде повече сигурност на търговските вериги, че продуктите, които се произвеждат от техните доставчици под техните марки ще са безопасни и качествени. IFS е продуктов стандарт, който изисква да се произвежда в съответствие с конкретна спецификация за продукт.

IFS се поддържа от почти всички търговски вериги в Европа. Сертификацията по IFS дава възможности на Вашата компания за нови пазари в случай че изнасяте своите продукти. Големите търговски вериги в България също планират да изискват сертификация по този стандарт, което го прави задължителен, ако искате да им доставяте своята продукция.

IFS е базиран на оценката на риска. Това означава, че компанията може да създаде своя система за безопасност и качество. По време на одита IFS одиторът проверява само, за да се увери, че Вашето решение работи и гарантира производството на безопасни продукти. IFS не настоява за въвеждането на конкретни процедури или машини, ако те не са необходими, за да се създаде сигурен процес на производство.

С одиторския доклад на IFS компанията Ви ще получи реална картина за системата за управлението на безопасността и качеството на производството във Вашата фирма и това осигурява база, от която да стартира процеса на подобрения. IFS Ви дава 12-месечен срок за коригиране на установените несъответствия. Само несъответствия, свързани с безопасността на храните или правни изисквания трябва да бъдат отстранени незабавно.

Валидността на сертификата е 12 месеца.

IFS Food се отнася само за компании преработващи и пакетиращи хранителни продукти. В резултат на това IFS Food не се прилага за следните дейности: внос, транспорт, складиране и разпространение.   Ако компанията извършва търговски операции с хранителни стоки като крайни продукти, самите доставчици на тези продукти трябва да са сертифицирани по IFS Food. Ако случаят не е такъв, тези продукти се изключват от сертификата.

От 1.07.2012 бе въведена новата версия 6 на International Food Standard, която обръща повече внимание върху критериите за качество и изискванията при опаковане на хранителните продукти.

Comments are closed.

Рубиком ООД.