Технологична документация

Изготвяне на технологична документация за обекти за производство на храни Съгласно Закона за храни, чл. 12, ал.2, във всеки обект за производство на храни се изисква технологична документация (ТД) за групите продукти. Нашият екип е мултидисциплинарен и имаме опит в разработването на ТД за разнородни производства: Технологична документация за минерални, изворни и трапезни води Технологична документация за […]

Continue Reading

Рубиком ООД.