10 основни грешки при осъществяване на самоконтрол в ресторантa (част 2)

към част 1 

6.Липсват средства за хигиенично подсушаване на ръцете. За тази цел не трябва да се ползват текстилни кърпи за многократна употреба, тъй като в тях бързо се намножават микроорганизми. Най-подходяща за това е хартиена ролка, поставена в уред, трайно фиксиран в близост до мивката, определена за измиване на ръцете.

7. Не се спазва разделното съхранение на храните в хладилните съоръжения. Това създава предпоставка за кръстосана контаминация на храни, които ще се консумират без термична обработка от сурово месо, плодове и зеленчуци. За да се избегнат рисковете от хранителни интоксикации е необходимо не само продуктите да се съхраняват правилно, но и хладилните съоръжения да се поддържат в добро хигиенно състояние, като се почистват, измиват и дезинфекцират основно поне веднъж седмично.

8. Не се спазва температурният режим на съхранение на храните. На етикетите на всяка храна производителят е указал условията и сроковете на съхранение. При неспазването на тези указания се нарушават качествата и безопасността й. От съществена важност е да се следи температурата на хладилните устройства да бъде в норма.

9. Замразените храни се размразяват на стайна температура. Това създава условия за бързо намножаване на микроорганизми и впоследствие възникване на хранителни интоксикации. Препоръчително е размразяването да става в плюсово хладилно устройство или в микровълнова печка.

10. Съвместно съхранение на храни предназначени за човешка консумация с такива, които по една или друга причина вече не са годни за консумация. Бракуваните храни трябва да са отделени от другите и ясно маркирани.

При откриване на ресторант, всички правила за спазване на безопасността при приготвяне на храни в заведението за хранене са описани като процедури или инструкции в добрите хигиенни практики на обекта.

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.