Пълен пакет документи за откриване на ресторант

Документи необходими при регистрация на обекти за обществено хранене

Това са обекти, които могат да се регистрират като: класически ресторант, специализиран ресторант (барбекю, клуб- ресторант, за риба, птици, дивеч), ресторант с национална кухня, заведения за бързо обслужване, снек- бар, бистро, бърза закуска (фаст- фуд), пицария, закусвалня, баничарница или мекичарница, павилион, бюфет, каравана,  кафе-аперитив, винарна, пивница (кръчма), бирария, кафе-сладкарница, сладкарница, сладоледен салон, кафене, кафе-клуб, кафетерия, чайна, коктейл-бар, кафе-бар, бар- конгресен център, бар- спортен център, бар-фоайе (лоби бар), дискотека, бар-клуб, пиано-бар, бар-казино, бар-вариете, нощен бар.

Нашите услуги са свързани с подготовка на пакета от документи, който включва:

• Заявление за регистрация по образец
• Консултация и оценка отговаря ли обекта и оборудването на изискванията- преглед на архитектурен план, налични помещения, технологично оборудване
• Изготвяне на добри производствени и хигиенни практики- система за самоконтрол, работни инструкции и процедури, план за мониторинг, програма за обучение
• Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР)- анализ на риска, определяне на контролно критични точки, корективни действия, отговорници
• Дневници за водене на записите
• Заповеди за отговорни лица
• Обучение за поддържане безопасността на храните и водене на записи
• Сключване на договор с ДДД фирма
• Въвеждане и прилагане на документацията
• Корекция след проверка от контролни органи при регистрация на обекта

 Оферта за пълен пакет документи за откриване на ресторант, заведение за бързо хранене, сладкарница, кафене  и други обекти за обществено хранене, можете да заявите ТУК

Управление на документацията в ресторант и обекти за обществено хранене
Много често в практиката си срещаме случаи с внедрена система за безопасност на храните (СУБХ) и застинала във времето- неподписани и непопълнени заповеди, празни чек листи, програми за обучение и мониторинг от преди 2 години.
Каква е причината за това?
Слаб контрол? Необучен персонал? Copy- Paste документи? Неангажираност на ръководството?
Може би, от всичко по малко!
Обикновено ситуацията се раздвижва след инспекция от Агенция по безопасност на храните. Възникват въпросите: каква да е новата програма за обучение, какви документи да попълвам при работата в ресторанта, как да актуализирам технологичната документация, трябва ми процедура и програма за почистване на обекта…
Воденето на документацията в ресторант, кафене, заведения за обществено хранене зависи от анализа на опасностите. При оценка на риска се определят кои етапи подлежат на контрол и кои са критичните точни. Много е важно да са определени отговорниците, времето за реагиране и корективните действия. При отчитане на несъответствията трябва да се реагира с корекциите възможно най- бързо и след това да се вземат корективни действия- какво да се предприеме за да не се стига до отклонение на параметрите отново. От съществено значение за контролните критични точки (ККТ) са превантивните мерки. Това са тези действия, които се предприемат за да не се стига до несъответствия. Точно предприетото превантивно действие и точното време на прилагане може да предотврати отклонението в параметрите. Едно действие може да бъде и превантивно и коригиращо, взависмост от ситуацията при прилагането му.
Етапите, които най- често се контролират в ресторантите и обектите за обществено хранене са тези, свързани с топлинната обработка на храни, хладилно съхранение на суровини и готова продукция, входящ контрол на суровини и материали, режим на миене на съдове. В зависимост от автоматизирането на процесите, зависи дали ще се отчитат стойности или ще се извършва замерване според съответната инструкция от обучено за това лице.
Във всички случаи професионалната оценка на риска и контрол на критичните точки в целия процес (приемане, съхранение, обработка, предлагане, съхранение) гарантира безопасна храна и водене на документацията съобразно законовите изисквания.

, , ,

Comments are closed.

Юниил ЕООД.