Оптимизиране на записите в хранителния магазин

Системата за самоконтрол е задължителна документация в обектите за търговия с храни. Собственикът сам определя контрола на храните в обекта, имайки в предвид действащото законодателство. Много често документацията в тези обекти е застинала във времето. Как всъщност може да бъде едновременно полезна и да се развива? Като се ползват точните документи в точния им вид. […]

Continue Reading 0

Инспекции на БАБХ

Инспекции на БАБХ насочени към обекти, които имат хладилно съхранение и внос на телешко или свинско месо трябва да очакват собствениците им. След случая с „Меком” Силистра, директорът на агенцията по безопасност на храните се разпореди за извършване на проверки на сродни обекти като превантивна мярка. Ключов момент при воденето на документацията е изрядният дневник […]

Continue Reading 0

ДПП Съхранение на храни и принципите FIFO и FEFO

Част от системата за самоконтрол е програмата за съхранение на храни Целта на програмата е осигуряване на условия за предлагане на безопасни храни и определяне на изисквания, параметри и инструкции. Основните принципи на програмата са FIFO и FEFO. Какво всъщност означава това? Ротация на хранителните стоки, които се приемат и предлагат в обекта. Превода е […]

Continue Reading 0

Проверки от БАБХ

Инспекции на БАБХ насочени към обекти, които имат хладилно съхранение и внос на телешко или свинско месо трябва да очакват собствениците им. След случая с „Меком” Силистра, директорът на агенцията по безопасност на храните се разпореди за извършване на проверки на сродни обекти като превантивна мярка. Ключов момент при воденето на документацията е изрядният дневник […]

Continue Reading

Рубиком ООД.