Оптимизиране на записите в хранителния магазин

Системата за самоконтрол е задължителна документация в обектите за търговия с храни. Собственикът сам определя контрола на храните в обекта, имайки в предвид действащото законодателство.

Много често документацията в тези обекти е застинала във времето. Как всъщност може да бъде едновременно полезна и да се развива? Като се ползват точните документи в точния им вид.

  1. Дневник за входящ контрол- важен за проследимостта в обекта. Регулярното му попълване е точна справка кой, с какво и с колко е снабдил обекта. И другото важно- до кога е годна доставената стока. Списъка с доставчици е неизменна част от този дневник. Предпоставка е за добра организация на персонала при извънредни ситуации, както и за контрол на подбора на доставчиците в обекта.
  2. Дневник за отчитане на температури в хладилници- важен за качеството на предлаганите храни. Този дневник в много обекти вече е заменен с електронно отчитане и записване на температурата и аларма при отклонения в зададената температура. При нужда само се разпечатват данните.
  3. Дневник за хигиена на обекта- важен за документиране на почистването в различните зони на обекта. В този дневник могат да се изброят зоните и само да се чекват при почистване. Бързо и лесно! Списъка с препарати е част от дневника и доказва ползването на най- подходящите препарати и достъпа на определени лица до тях.
  4. Дневник за бракуване на стоки- също е важен за проследимостта. Изписаното количество в него е доказателство за изтеглена негодна храна.

Както се вижда, воденето на дневниците осигурява не само безопасност на храните, а и организация в обекта. Изискването на управителя за спазване на добри практики неизменно се забелязва от клиентите и се отразява на имиджа на търговския обект.

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
19 + 12 =


Рубиком ООД.