Archive | HACCP

Hvp docs – изготвяне на haccp план, документи по хасеп, внедряване на haccp, изисквания за хасеп, haccp за обект. Анализ на опасностите и контрол на критичните точки: haccp.

HACCP

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (haccp)        Внедряването, прилагането и поддържането на система за управление на безопасността на храните (HACCP система) е законово изискване съгласно Закона за храните, чл. 18. HACCP системата е набор от документи за производители на храни, който се състои от програми с добри производствени и хигиенни практики (система за самоконтрол) […]

Continue Reading

Диагностика на HACCP система

Диагностика на HACCP система или проверка на място на документацията по безопасност на храните Услугата е подходяща за: сезонни и постоянни ресторанти; заведения тип бърза закуска; магазини с топли точки и други търговски обекти с храни. Целта на услугата: Да подготви сезонния обект за работа по отношение на документацията; Да провери воденето на HACCP документацията […]

Continue Reading

Изисквания към производство и търговия с фуражи

На пръв поглед, производството и продажбата на фураж нямат зависимост с храненето ни. Това далеч не е така, обаче! Фуражите са в началото на т. нар. верига „от фермата до вилицата“ и всяко несъответствие при тях се предават на животните, от там и в храната на човека. Точно затова, има строго определени изисквания и правила […]

Continue Reading

HACCP план или процедури?

Какво е процедура на база HACCP При внедряване на принципите за безопасност в обект за производство, съхранение или търговия с храни много често възниква въпроса дали оценката на опасностите и определянето на критичните точки да е направено чрез HACCP план или процедура. Какво в същност е процедурата на база HACCP? Планът за оценка на опасностите […]

Continue Reading

Ръководител на екипа за безопасност на храните

При сформирането на екипа по безопасност на храни, първата стъпка в HACCP плана се определя и ръководителя му. В самият екип трябва да са подбрани служители от целия ход на технологичния процес- от приемане на материали до експедицията. Ръководителя трябва е лице, с необходимия опит, познания и умения в безопасността на храните. Ръководство трябва да […]

Continue Reading

Рубиком ООД.