HACCP за пералня- част от новите изисквания към обектите

Разработване на HACCP за перални услуги, тел.: 0888 397413

Програми с добри производствени практики за пералня трябва да има във всяко перално стопанство- това са част от изискванията на Министерството на здравеопазването, обособени в нова наредба.
Условието се отнася за: пералня към хотел, болница, студентско общежитие, детска градина, социален дом, индивидуални перални на самообслужване и пунктове за пране.
В документацията тип HACCP за пералня трябва да са описани изискванията към експлоатация на пералния процес в обекта както и вида на помещенията, които трябва да има в една обществена пералня.
Собствениците на такъв обект трябва да осигурят и внедрят добра производствена практика с разработена програма, която да указва последователността на пералния процес.
В HACCP за пералня се разписват и мерките, които се предприемат за поддържане на добрата хигиена в обекта, което включва помещения, оборудване, персонал и транспортни средства за превоз на пране.
С добрата производствена практика за пералня се въвеждат процедури, които гарантират безопасност и качество на пералната услуга.

За консултации и разработване на HACCP за пералня съгласно действащото законодателство може да се свържете с нас: 0888 397413

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.