Система за самоконтрол в зоомагазин

Изготвяне на системи за самоконтрол за магазини за животни

Първата реакция е, че такава система е излишна в зоомагазините. Поглеждайки в българското законодателство обаче, се вижда, че храните за домашните любимци и хуманните условия при продажба на животните, подлежат на контрол. Именно в това се състоят добрите практики в тази документация, да определят изискванията към условията на предлагане на домашни любимци и храни за тях.

Кои са основните акценти в документацията? Това е грижата за животните, осигуряване на хуманни условия на пребиваване в магазина и проследимостта им. За да осигурят такива условия персонала трябва да е преминал специален курс за „Безопасност и хуманно отношение към животни”, чиято програма е одобрена от БАБХ. Задължителните регистри, които е необходимо да се водят включват информация за: дата на приемане на животни, вида и броят им, доставчика, дата на продажба/ смърт, извършени ветеринарни манипулации, почистване на клетките и животните, отчитане на параметрите на околната среда- температура, влажност и т.н.

Освен изисквания в документацията, има и изисквания към инфраструктурата. Магазина трябва да разполога с отделна, обособена зона за приготвяне на храната, която се дава на животните и зона за почистване на клетки, оборудването им и животните. В магазина трябва да са определени изискванията към отделните видове животни- клетки, условия на околната среда, съжителство с други видове.

Воденето на документацията е необходимост както за създаване на устойчиви практики за проследимост и хуманно отношение към животните, така и за намаляване на риска от предаване на болести от животни към човека.

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
30 ⁄ 6 =


Рубиком ООД.