Чуждестранна кухня- ресторант, бързо хранене

В монотонното ни ежедневие често си мечтаем за нещо различно, екзотично. Най-лесният начин за това е да направим едно кулинарно пътешествие в Близкия или Далечния изток, Америка, Европа или някъде другаде. Френска, италианска, испанска, скандинавска, гръцка, арменска, тайландска, китайска, арабска, индийска, мексиканска кухня- изборът на дестинации е огромен!

Ако бизнес идеите ви са свързани с приготвянето на ястия от чуждестранна кухня, тези няколко насоки могат да ви бъдат полезни.

В зависимост от мащабите на бизнеса ви имате различни възможности: бърза закуска, пицария, ресторант.

Какви са изискванията към обекта:

Първата ви стъпка е наемането на подходящо помещение. Най-общо трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Трябва да има обособен кухненски блок с подготвителни зони (работен плот и мивка) за всички групи храни, с които ще работите (бели меса, червени меса, риба, яйца, зеленчуци). Допуска се в една подготвителна зона да се обработват две групи храни с разделение във времето.
 • Склад, в който се разполагат съоръженията за съхранение на суровините- рафтове, стелажи, хладилници, фризери. При по-малки обекти се допуска хранителните продукти да се съхраняват и в кухненския блок, ако там има достатъчен капацитет.
 • Миялно помещение- в него се измиват употребяваните чинии, чаши и т.н. Трябва да е снабдено с гише, през което се подава мръсната трапезна посуда. Допуска се обособяването на зона в кухненския блок, но остава изискването да има отделно гише.
 • Стая за персонала- в нея работниците се преобличат и съхраняват личните си вещи и работното облекло. При по-малките обекти може да бъде обособен кът за преобличане с шкаф.
 • Санитарен възел- без функционална връзка с кухненския блок и склада. Трябва да е снабден с мивка с течаща топла и студена вода.
 • Зала за хранене- в нея трябва да има обособено място, в което да се приготвят напитките, с мивка с течаща топла и студена вода.

Какви документи са нужни:

След като сте открили подходящото помещение, е време да пристъпите към следващия етап:

 • Система за управление безопасността на храните- система за самоконтрол, ДПП, НАССР система. Това е система от правила, които поставят под контрол условията за извършване на технологичните процеси в обекта с оглед производство и предлагане на безопасни храни. Необходима е за извършване на регистрация от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ)- бившето ХЕИ и ДВСК;
 • Заявление за регистрация по образец, което се подава в съответното регионално подразделение на БАБХ (Областна Дирекция). В рамките на 30 дена от подаването му, при вас ще дойдат инспекторите от Агенцията и ако помещенията, оборудването и системата за управление безопасността на храните са в съответствие със законодателството, ще можете да започнете своята дейност.

Нашите услуги:

 • разработване на система за безопасност на обекта- HACCP
 • консултация относно изискванията към обекта
 • съдействие за оформяне и подаване на регистрационни документи

, , , , ,

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.