Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работаТези правила са предназначени за обучение на работиците и служителите за оказване на първа, долекарска помощ. Всеки работодател, взависимост от предприятието и спецификата му, осигурява необходимата организация за ликвидиране на опасностите.

Съдържание на аптечката на работното място

Лекарствени средства:

1. Аспирин таблетки
2. Аналгин-хинин дражета
3. Амидофен таблетки
4. Аерон таблетки
5. Аналгин таблетки
6. Адсорган гранули
7. Амоняк разтвор
8. Кофенал таблетки
9. Борова вода
10. Валидол таблетки
11. Тинктура антихолерика
12. Йод-бензин
13. Йодна тинктура
14. Кислородна вода
15. Рициново масло
16. Риванол – разтвор
17. Натриев бикарбонат
18. Калиев перманганикум
19. Небацетин пудра
20. Оцетна киселина 1% разтвор
21. Антидот Долин шприцтуба
22. Антидотни средства
Превързочни средства:
1. Бинтове марлени
2. Бинтове марлени
3. Превръзка аксептична
4. Кърпи марлени
5. Памук медицински
6. Анкерпласт с размери
7. Триъгълни кърпи
8. Лейкопласт
9. Турникети
10. Лични превързочни пакети
11. Игли безопасни
12. Шини крамерови
Други материали:
1. Ножица права средна
2. Пинсета анатом.
3. Ножче джобно среден разм.
4. Термометър максимален об.
5. Чаша за вода пластмасова
6. Сапун за лице
7. Салфетки за бърсане
8. Съд за отпадъчни материали
9. Аптечно шкафче с ключ или катинар

От вътрешната страна на аптечката трябва да има списък със съдържанието й. Както се вижда от списъка, той е доста подробен, но моят съвет е максимално да бъде изпълнен, защото с безопасността на труда шега не бива!

Нормативни документи:

  • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
  • „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” (утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. Изд. от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.);
  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд.


Comments are closed.

Рубиком ООД.