Извършване на обучения по безопасност на храните, вътрешни одити

Обучение по HACCP

Извършват се обучения по безопасност на храните с цел поддържане и въвеждане на HACCP и системи за безопасност на храните. Обучението с цел предлагането на безопасни храни е част от добрите производствени практики и годишната програма, която е заложена в системата за безопасност.
Извършват се обучения като коригиращи действия при констатирано несъответствие при одит на системи за безопасност. Темите могат да се определят от клиента, в зависимост от несъответствието или да се обърне внимание на цялостната система за безопасност на храните.
Извършват се вътрешни одити с цел поддържане и въвеждане на HACCP и системи за безопасност на храните. Тези одити се извършват от лице, с документ за вътрешен одитор, различно от лицето, което поддържа системата. Много често в обекта, има само един отговорник за системата, което налага нуждата от външно лице за провеждането на вътрешния одит. Този одит е част от добрите производствени практики и се извършва съгласно съответния план за годината. Издава се протокол от одита с предложения за подобрения и установени несъответствия, прилага се документ от квалификацията на вътрешния одитор.

Оферта за извършване на обучения по безопасност на храните и вътрешни одити можете да заявите ТУК

Онлайн курс за „Обучение по HACCP“, можете да завършите в тази платформа

, , , , , , , , , ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.