Нови изисквания при пържене на картофи и производство на хляб, зърнени закуски, фини печива, кафе и др.

Европейската комисия прие регламент за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти. Акриламидът е вещество, което се образува от естествените съставки аспарагин и захари в определени храни, когато бъдат подложени на топлинна обработка. Той се образува основно в печени или пържени богати на въглехидрати храни, в чиито суровини се съдържат прекурсорите му- такива суровини са например зърнените култури, картофите и кафето на зърна. Акриламидът в хранителните продукти потенциално повишава риска от развиване на рак при потребителите от всички възрастови групи. Тъй като акриламидът се среща в множество хранителни продукти, които се консумират ежедневно, това опасение засяга всички потребители, но децата са най- изложената на тази опасност възрастова група.

Стопанските субекти в хранителната промишленост- заведения за обществено хранене, пекарни, фурни за производство на хляб и тестени закуски, предприятия за производство на кафе и такива за производство на полуфабрикати от картофи следва да преразгледат технологиите си на производство, информацията на етикета и оценката на риска и контрола на процесите с оглед намаляване на нивата на този конкретен замърсител.

Ние можем да ви предложим решения за намаляване на нивата на акриламид в произвежданите от вас продукти, да направим актуализация на ДПП и НАССР във връзка с изискванията на новия регламент и да разработим съответните процедури и чек- листове.

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.