HACCP

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (haccp)        Внедряването, прилагането и поддържането на система за управление на безопасността на храните (HACCP система) е законово изискване съгласно Закона за храните, чл. 18. HACCP системата е набор от документи за производители на храни, който се състои от програми с добри производствени и хигиенни практики (система за самоконтрол) […]

Continue Reading

Абонаментна услуга- поддържане на HACCP за магазин, ресторант, производство

Годишен абонамент за поддръжка на документация • Посещение на обекта 2 пъти в годината • Консултации при възникнали проблеми по телефон и e-mail • Препоръки за подобряване на работните процеси и предлаганите продукти/ услуги • Разработване на нови работни инструкции, процедури и технологични документации • Обучение на HACCP екипа- периодично, издаване на протоколи • Протоколи […]

Continue Reading

Рубиком ООД.