Tag Archives | Условия

Пълен пакет документи за откриване на склад за хранителни стоки

Стъпки при регистрация на обекти за съхранение на храни • Заявление за регистрация по образец • Консултация и оценка отговаря ли обекта и оборудването на изискванията- преглед на архитектурен план, налични помещения, технологично оборудване • Изготвяне на добри производствени и хигиенни практики- система за самоконтрол, работни инструкции и процедури, план за мониторинг, програма за обучение […]

Continue Reading

Процедура за регистрация на обект за производство или търговия с храни

Откриване на хранителен магазин или производство Регистрацията на обект за производство и търговия с храни се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, а за  обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води от регионалната здравна инспекция (РЗИ). Когато наемате обект, независимо дали той е работил […]

Continue Reading

Рубиком ООД.