Tag Archives | Изисквания за хасап

HACCP

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (haccp)        Внедряването, прилагането и поддържането на система за управление на безопасността на храните (HACCP система) е законово изискване съгласно Закона за храните, чл. 18. HACCP системата е набор от документи за производители на храни, който се състои от програми с добри производствени и хигиенни практики (система за самоконтрол) […]

Continue Reading

Юниил ЕООД.