Archive | Обучение

Извършване на обучения като корективни действия при установени несъответствия при одити – HACCP, ISO 22:000, IFS, BRC.

Защо онлайн обучение „НАССР система за преработка на месо”?

НАССР е система за управление на безопасността на храните, която е от съществено значение за всички успешни предприятия в хранителната промишленост. Разработването, въвеждането и поддържането на тази система е особено важно при преработката на месо. НАССР системата е най-лесно достъпният начин за производство на безвредни месни продукти. Нейното правилно функциониране  спестява на производителите значителни средства, […]

Continue Reading 0

HACCP в месопреработването – курс

HACCP в месопреработването- практически опит и работещи решения за малкия бизнес За кого е преназначен? Курсът е насочен към настоящи и бъдещи представители на малкия бизнес за преработка на месо и търговски обекти за месо, които искат да разширят дейността си. Целта е да се представи по достъпен начин поддържането на системата за безопасност на […]

Continue Reading 0

Извършване на обучения по безопасност на храните, вътрешни одити

Обучение по HACCP Извършват се обучения по безопасност на храните с цел поддържане и въвеждане на HACCP и системи за безопасност на храните. Обучението с цел предлагането на безопасни храни е част от добрите производствени практики и годишната програма, която е заложена в системата за безопасност. Извършват се обучения като коригиращи действия при констатирано несъответствие […]

Continue Reading

Рубиком ООД.