Процедура за регистрация на обект за производство или търговия с храни

Откриване на хранителен магазин или производство

Регистрацията на обект за производство и търговия с храни се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, а за  обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води от регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Когато наемате обект, независимо дали той е работил до момента, всички документи по регистрацията се извършват отново, на името на новия наемател, тъй като има промени в обстоятелствата.

Необходими документи:

  • заявление по образец
  • технологична документация за групите храни- само за производители;
  • добри практики за производство и търговия с храни;
  • HACCP (за производители) и процедури в съответствие с нейните принципи (за търговците)
  • декларация по образец (само за производители), удостоверяваща влагането или невлагането на съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от ГМО при производство на храни в обекта

За консултация и оферта за изготвяне на пълния пакет документи вижте ТУК

Процедурата:

Преди да започнете с всичко написано по- долу, трябва да сте убедени, че сградата има акт 16 и предназначението й да съвпада с вашата дейност. В случай, че се налага преустройство (обединяване на помещения или разделяне на съществуващи с масивни стени) трябва да се разработи нов архитектурен план.

За извършване на регистрацията в Агенцията по храните се подават :

  • заявление по образец;
  • списък на групите храни, които ще се произвеждат или продават в обекта;
  • декларация за ГМО

 Тук е момента да отбележа, че е желателно да включите колкото се може повече групи храни, защото при необходимост да се добавят нови, процедурата по регистрация започва отначало.

В 30- дневен срок от подаването на документите областната дирекция по безопасност на храните ще извърши проверка на място.

До 15 дни след проверката се издава документ за регистрация на обекта. В случай, че обекта отговаря на изискванията, но не е разработена и внедрена HACCP система, се издава временна регистрация за 3 месеца, с възможност за удължаване с още 3 месеца. Постоянната регистрация вече е безсрочна.

За консултации и оферта за изготвяне на HACCP вижте ТУК .

За производителите на храни- задължително е в обекта трябва да има лице, назначено на трудов договор, което има висше или средно образование в областта на хранителната промишленост или придобита квалификация. Ако управителят отговаря на тези изисквания, друго лице не е задължително.

За квалификационен курс може да погледнете тук: http://www.rubies-bg.eu/

Нормативни документи:

  • Закон за храните;
  • Наредба № 5 за хигиена на храните
Mobile  +359 888 397 413

 

, , , , , ,

Comments are closed.

Юниил ЕООД.