Условия за отваряне на магазин за хранителни добавки

Как да регистрирам магазин за търговия с хранителни добавки е често срещан въпрос в практиката ни. Едно от действията, които трябва да се предприемат преди всички други, е да се определи асортимента на обекта. Това е важно във връзка с условията, които трябва да се поддържат при продажбата и съхранението на добавките. Например, ако производителя изисква поддържане на определена влажност е необходимо обекта ви да има възможност за вентилация.

Следващата стъпка е помещението. Изискванията за него не се различават от тези, за други търговски обекти с храни. Подът, стените, врати, прозорци трябва да са подходящи за влажно почистване. Трябва да има кът за преобличане и съхранение на лични вещи. Вода, канализация и санитарен възел са задължителни. Търговското помещение трябва да има акт 16 и одобрена скица от архитект за съответната цел. Ако помещението се взема под наем, следва да се сключи договор за наем със собственика му.

Според Закона за храните, всички обекти за търговия с храни (и хранителни добавки) се регистрират в областната дирекция по безопасност на храните. Необходимо е да подадете заявление за регистрация и до 30 дни инспектори от БАБХ ще дойдат на място в обекта да проверят условията в него и документацията. Документацията, която изискват за магазини за продажба на хранителни добавки е система за самоконтрол, разработена според действащото законодателство и дейностите, които ще се извършват в обекта. В случай, че продавате онлайн, тази дейност също трябва да е описана в документацията, със съответните мерки за спазване безопасността на храните. HACCP план в магазини за хранителни добавки се разработват, само ако има препакетирани или насипни храни. До 15 дни след проверката на място ще ви издадат удостоверението за регистрация. До този момент не можехте да развивате търговска дейност в обекта. Последната стъпка е да подадете заявление в общината за търговски обект и работно време.

В системата за самоконтрол са описани записите, които трябва редовно да се водят- дневници, списъци. Веднъж годишно лицето, което поддържа документацията, в протокол оформя годишна проверка- верификация на документацията, че се спазва процедурата по водене на записи и документи.

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
28 ⁄ 7 =


Рубиком ООД.