Обучение за придобиване на професионална квалификация

Организиране на курсове за професионално обучение

Според Закона за храните чл.23 ал.2 във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. На квалификация подлежи и персонала в ресторанти, хотели и др.
Учебен център Рубиес организира индивидуални и групови курсове за придобиване на професионална квалификация.
Организира индивидуален или групов изпит по теория и практика на лица работещи повече от шест месеца по специалността, за придобиване на професионална квалификация по чл. 40 от закона за професионалното образование и обучение.

Оферта за обучение за придобиване на професионална квалификация можете да заявите ТУК

, , ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.