Необходими документи за износ на мед

При износ на хранителни продукти всеки клиент има ралични изискавания относно придружаващата документация. Има задължителни документи обаче, които съпътстват храните, предназначени за износ задължително.
При износ на пчелен мед това са: 1. сертификат от Агенцията по безопасност на храните 2. митнически документ- ЧМР 3. удостоверение, че меда е произведен според регламентите на HACCP.
Акредитирани лаборатории за изследване на пчелен мед има в : Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Силистра, Хасково, Ямбол. Анализите, които се правят са физико- химични изследвания: водно съдържание, киселинност, захароза, инвертни захари, неразтворими примеси, дистазна активност, хидроксиметилфурфурол и органолептични изследвания: външен вид, цвят, мирис, консистенция, аромат, механични примеси.
HACCP системата е задължително условие за обектите за производство на храни, посочено в Закон за храните. Основава се на добрите производствени и хигиенни практики и анализ и контрол на критичните точки. Определят се критичните точки от началото до края на процеса, честотата на мониторинга и отговорните лица. В практиката при износ на мед, най- често се разработва HACCP система за изкупуване, пакетиране и търговия с пчелен мед.

Свържете се с нас за изготвяне на оферта за HACCP система при износ и търговия с пчелен мед ТУК

,

Comments are closed.

Рубиком ООД.