Изисквания за пункт за изкупуване на диворастящи гъби, горски плодове и билки и обекти за преработването им

Според Закон за храните пунктовете за изкупуване на диворастящи гъби, билки и горски плодове подлежат на регистрация от ОДБХ (бившите ХЕИ и РИОКОЗ). Това са пунктове само за изкупуване, без да се променят основните характеристики на суровините. Необходими документи:

1. Добри търговски и хигиенни практики- това е системата за самоконтол с разписани процедури, инструкции и отговорни лица.
2. Обучение на персонала, че е запознат с изискванията за безопасна продукция, здравни книжки.
3. Регистрация на обекта в Агенцията по безопасност на храните според Закон за храните.

Пунктовете за изкупуване съдържат в документацията си специфични процедури свързани видовете гъби и билки, обучението на персонала, съхранението на гъби, горски плодове и билки до момента на транспортиране, инструкции за товаро- разтоварителна дейност. Според оценката на риска се определят периодичността и параметрите, които ще бъдат контролирани.

Обектите за преработка на диворастящи гъби, билки и зеленчуци също подлежат на регистрация в ОДБХ. Регистрация според чл. 12 от Закона за храните трябва да имат и гъбарниците за култивиране на гъби. Документацията необходима за обектите за преработка освен добрите практики включва и технологични документации за групите продукти и изготване и внедряване на HACCP план.

След подаване на заявление в ОДБХ в срок от 30 дни, инспекторите ще извършат проверка на обекта и документацията му. До 15 дни след проверката се издава регистрацията на обекта.

Свържете се с нас за регистрация на обекти за изкупуване на диворастящи гъби, горски плодове, билки, зеленчуци и обекти за преработването имТУК

Comments are closed.

Рубиком ООД.