Изисквания за търговия със сладолед

Идва сезона на сладоледа, което ни въведе на мисълта за изискванията и хигиенните условия, необходими при продажбата му. Всички ние сме си купували сладолед на улицата, докато се разхождаме. Необходимите документи за такава дейност са:

1. Разрешение за поставяне от общината.
2. Система за самоконтрол– това са добрите търговски и хигиенни практики, придружение със съответните процедури, отговорници, чек листи.
3. Обучение на персонала, че е запознат с изискванията за безопасна продукция, здравни книжки.
4. Регистрация на обекта в ОДБХ според Закон за храните.
Независимо дали ще бъде вендинг машина за сладолед, автомат за сладолед, витрина за сладолед или фризер трябва да се отчита температурата при съхранението. Този мониторинг с определена честота от съответното отговорно, обучено лице дава гаранция за съхранение при определените от производителя условия. Контролна точка при търговията със сладолед е и хигиената на автомата, витрината или фризера. Поддържането и документирането на хигиенните условия на технологичното оборудване са част от изискванията при предлагането на безопасни храни.

Същите изисквания и необходими документи за продажбата на сладолед важи и за машините за тайландски сладолед. Това е оборудване с изстудяваща плоча, което позволява приготвяне на сладоледа пред очите на клиента и съобразено с неговите вкусови предпочитания. Контролна точка тук е съхранението на сладоледената база и на допълнителните съставки- замразени плодове, бисквити и др.

Във всички обекти за продажба на сладолед трябва да бъдат създадени условия за хигиенизиране на оборудването и поддържане личната хигиена на персонала.

Свържете се с нас за регистрация на обекти за търговия със сладолед, пуканки, захарен памук, вендинг автомати. ТУК

, , , , , , ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.