Програми за прилагане на добри производствени практики

Добрите практики определят основните изисквания и насоки при предлагането на безопасни храни и напитки в обектите за производство и търговия с храни.
Те трябва да обхващат всички процеси в обекта, затова се обособяват следните раздели от изисквания:
1. Сгради и инфратруктура
2. Помещения и разпределение
3. Технологично оборудване- машини, апарати, уреди
4. Приемане на сурвини и материали
5. Съхранение на суровини, материали и препарати
6. Поддържане хигиенното състояние на обекта
7. Технологична обработка на суровините
8. Лична хигиена на персонала
9. Обучение на персонала
10. Контрол върху вредителите
11. Изтегляне на храни от пазара и обекта
12. Транспорт на храните
Взависимост от предназначението на обекта, изискванията в разделите са различни. Всички те обаче, трябва да са в съответствие с нормативното законодателство и да се актуализират при всяка промяна на обстоятелствата в самия обект.

Повече за Програми за прилагане на добри производствени практики

, , , , , , , ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.