Tag Archives | Система за самоконтрол

Изготвяне на система за самоконтрол

Професионални системи за самоконтрол за обекти в хранително вкусовата промишленост След подаване на заявление в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), в срок до 30 дни, инспектори проверяват условията в обекта и наличието на система за самоконтрол. Тази документация е условие за регистрацията хранителен магазин. Ние има опит в разработването на система за самоконтрол за: […]

Continue Reading 0

Програми за прилагане на добри производствени практики

Добрите практики определят основните изисквания и насоки при предлагането на безопасни храни и напитки в обектите за производство и търговия с храни. Те трябва да обхващат всички процеси в обекта, затова се обособяват следните раздели от изисквания: 1. Сгради и инфратруктура 2. Помещения и разпределение 3. Технологично оборудване- машини, апарати, уреди 4. Приемане на сурвини […]

Continue Reading

Рубиком ООД.