Tag Archives | Несъответствия

Извършване на обучения по безопасност на храните, вътрешни одити

Обучение по HACCP Извършват се обучения по безопасност на храните с цел поддържане и въвеждане на HACCP и системи за безопасност на храните. Обучението с цел предлагането на безопасни храни е част от добрите производствени практики и годишната програма, която е заложена в системата за безопасност. Извършват се обучения като коригиращи действия при констатирано несъответствие […]

Continue Reading

Юниил ЕООД.