Пълен пакет документи за откриване на склад за хранителни стоки

Стъпки при регистрация на обекти за съхранение на храни • Заявление за регистрация по образец • Консултация и оценка отговаря ли обекта и оборудването на изискванията- преглед на архитектурен план, налични помещения, технологично оборудване • Изготвяне на добри производствени и хигиенни практики- система за самоконтрол, работни инструкции и процедури, план за мониторинг, програма за обучение […]

Continue Reading

Рубиком ООД.