Archive | Откриване на хранителен магазин

Изготвяне на документи за откриване на хранителен магазин, магазин за зеленчуци, магазин за плодове и зеленчуци.

Изисквания за търговия със сладолед

Идва сезона на сладоледа, което ни въведе на мисълта за изискванията и хигиенните условия, необходими при продажбата му. Всички ние сме си купували сладолед на улицата, докато се разхождаме. Необходимите документи за такава дейност са: 1. Разрешение за поставяне от общината. 2. Система за самоконтрол– това са добрите търговски и хигиенни практики, придружение със съответните процедури, отговорници, […]

Continue Reading

Изготвяне на система за самоконтрол

Професионални системи за самоконтрол за обекти в хранително вкусовата промишленост След подаване на заявление в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), в срок до 30 дни, инспектори проверяват условията в обекта и наличието на система за самоконтрол. Тази документация е условие за регистрацията хранителен магазин. Ние има опит в разработването на система за самоконтрол за: […]

Continue Reading 0

Пълен пакет документи за откриване на хранителен магазин

Стъпки при регистрация на хранителен магазин След като разполагате с обект, който отговаря на изискванията за предлагане на безопасни храни, можете да подадете заявление за регистрация в ОДБХ. Заявление може да вземете от ОДБХ или да изтеглите от сайта на БАБХ, както и Списък с групите храни, които ще се продават в обекта. След подаване […]

Continue Reading

Рубиком ООД.