Archive | Регистрация на магазин

Регистрация на хранителен магазин или производство

Система за самоконтрол за обект плод- зеленчук

В момента тази услугата за download не се предлага. Моля, свържете се с нас, за предоставяне на оферта за разработване на системата за самоконтрол за плод зеленчук. Свалете пълния пакет документи, които се изискват от Агенцията по храните (бившото ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК) при регистрация на магазин за търговия с плодове и зеленчуци. Документацията включва програмите […]

Continue Reading 0

Изисквания за пункт за изкупуване на диворастящи гъби, горски плодове и билки и обекти за преработването им

Според Закон за храните пунктовете за изкупуване на диворастящи гъби, билки и горски плодове подлежат на регистрация от ОДБХ (бившите ХЕИ и РИОКОЗ). Това са пунктове само за изкупуване, без да се променят основните характеристики на суровините. Необходими документи: 1. Добри търговски и хигиенни практики- това е системата за самоконтол с разписани процедури, инструкции и […]

Continue Reading

Изисквания за търговия със сладолед

Идва сезона на сладоледа, което ни въведе на мисълта за изискванията и хигиенните условия, необходими при продажбата му. Всички ние сме си купували сладолед на улицата, докато се разхождаме. Необходимите документи за такава дейност са: 1. Разрешение за поставяне от общината. 2. Система за самоконтрол– това са добрите търговски и хигиенни практики, придружение със съответните процедури, отговорници, […]

Continue Reading

Процедура за регистрация на обект за производство или търговия с храни

Откриване на хранителен магазин или производство Регистрацията на обект за производство и търговия с храни се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, а за  обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води от регионалната здравна инспекция (РЗИ). Когато наемате обект, независимо дали той е работил […]

Continue Reading

Рубиком ООД.