Пълен пакет документи за откриване на склад за хранителни стоки

Стъпки при регистрация на обекти за съхранение на храни

• Заявление за регистрация по образец
• Консултация и оценка отговаря ли обекта и оборудването на изискванията- преглед на архитектурен план, налични помещения, технологично оборудване
• Изготвяне на добри производствени и хигиенни практики- система за самоконтрол, работни инструкции и процедури, план за мониторинг, програма за обучение
• Дневници за водене на записите
• Заповеди за отговорни лица
• Длъжностни характеристики на лицата в обекта
• Обучение за поддържане безопасността на храните и водене на записи
• Сключване на договор с ДДД фирма
• Протоколи за изпълнени етапи и дейности
• Въвеждане и прилагане на документацията
• Корекция след проверка от контролни органи при регистрация на обекта

Оферта за пълен пакет документи за откриване на склад за хранителни стоки можете да заявите ТУК

, ,

Comments are closed.

Юниил ЕООД.