Пълен пакет документи за откриване на обект за производство на храни

Стъпки при регистрация на производствени обекти

Когато обекта е готов за работа и оборудван, можете да подадете заявление за регистрация в ОДБХ. Заявлението е образец, който го има в сайта на БАБХ или може да се взема на място. Към заявлението прилагате и Списък с групите продукти за обекта- също формуляр.

В срок от 30 дни, инспектори ще дойдат на място в обекта. На проверка подлежат условията в обекта и документацията по безопасност на храните (HACCP система, която се състои от система за самоконтрол,  HACCP план и технологични документации). До 15 дни от проверката ще издадат Удостоверение за регистрация.

Ние можем да ви бъдем полезни с:

• Заявление за регистрация по образец
• Консултация и оценка отговаря ли обекта и оборудването на изискванията- преглед на архитектурен план, налични помещения, технологично оборудване
• Изготвяне на добри производствени и хигиенни практики- система за самоконтрол, работни инструкции и процедури, план за мониторинг, програма за обучение
• Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР план)- анализ на риска, определяне на контролно критични точки, корективни действия, отговорници
• Изготвяне на технологични документации за произвежданите продукти, изготвяне и верифициране на технологичните схеми
• Дневници за водене на записите
• Заповеди за отговорни лица
• Обучение за поддържане безопасността на храните и водене на записи
• Сключване на договор с ДДД фирма
• Въвеждане и прилагане на документацията

Оферта за пълен пакет документи за откриване на обект за производство на храни можете да заявите ТУК

, ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.