PayPal плащане

HACCP обучение (онлайн) 140 лева.

Банкова сметка
IBAN: (в лева) BG62UNCR70001522501642
BIC код: UNCRBGSF
банка: UniCredit Bulbank
Основание за плащане: (наименованието на курса)

Хербалкан ЕООД
ЕИК: 200179612
М.О.Л.: Валентин Стоянов

Регистрация за HACCP курс онлайн